avknoppning

avknoppning
s (-en, -ar) EKON det att en del av ett företag blir självständigt, t.ex. ett dotterbolag, och noteras på en marknadsplats. Ofta delas aktierna i det nya bolaget ut till aktieägarna i moderbola

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”